ابراهيم رومان

مارچ, 2022

  • 2 مارچ

    د “قرنطين” افسانوي مجموعې يو جاج – ابراهيم رومان

    د شلمې پېړۍ پۀ دوېمه لسيزه کښې د دنيا پۀ سطح دنيا ته يوه لويه وبا راپېښه شوه چې شروع ئې د چين د يو ښار ووهان نه وشوه۔ او بيا د دنيا ګوت ګوټ ته ورسېده. د دې پۀ حقله قسما قسم شکوک او شبهات مخې ته راغلل او …