رشيد احمد

اکتوبر, 2020

  • 20 اکتوبر

    د نړۍ وړومبے ناول – رشيد احمد

    بنيادم پۀ قيصو ډېر مئين دے. قيصه ئې خوښه وي او اوري ئې هم. پۀ پخوانۍ زمانه کښې چې وخت به ډېر ؤ، ژوند سخت او ساده ؤ نو د طبيعت دخوشحالولو، دټولې ورځې دکارونو دستومانۍ ويستلو لپاره به پۀ کورونو کښې ماشومان او پۀ حجرو، بېټکونو اونورو ځايونو کښې …

سپتمبر, 2020

  • 17 سپتمبر

    د حسن حقيقت (جماليات) – رشيد احمد

    ښائست،ښکلا يا حسن هرڅوک پېژني اودهرچا ښائسته څيز خوښ وي . خو کۀ دچانه تپوس وکړې چې ښائست څۀ شے دے؟ نو هغه پرېشانه شي اوخپل مطلب بيانول ورته ګران شي . ښائست ياحسن ته جمال هم وئيلے شي. “جماليات” د “جمال” جمع ده چې ښائست يا حسن ته وئيلے …