علي اکبر سيال

اکتوبر, 2020

  • 19 اکتوبر

    پۀ ټولنيز ژوند کښې د کارکوونکو خلکو کردار – اکبر سيال

    ۱. پخ، اهنګر يا اينګر پخ، اهنګر يا اينګر پۀ هنګو، کرمه او خوست کښې هغه سړي ته وئيلے شي چې د جمات خواته اور بلوي او د کلي د خلکو د پاره لور، بېلچه، کودالې، سسپارونه، تبرونه، ترښځې، سوَلي، رمبي، امبوران، چڼۍ، چړې او چاکوان، تُورې، نېزې، غشي، ټوپکې …

سپتمبر, 2020