فضل مومند

دسمبر, 2021

  • 14 دسمبر

    د دستار نامې وړومبے هنر – فضل مومند

    د ستر خوشحال خان خټک سحر انګېز شخصیت ته چې سړے وګوري نو حېران پاتې شي، یو شخص د دومره زياتو خوبیو مالک څنګه کېدے شي. سړے به د خوشحال خان خټک کوم کوم اړخ راخلي او لیکل به پرې کوي ، زما تر نظره به بل داسې یو شخصیت …