مولانا يوسف بونيرے

دسمبر, 2021

  • 13 دسمبر

    غني خان او ملا

    د خان عبدالغني خان متعلق دا سوال د لر و بر د پښتنو پۀ ژبه عام دے چې غني خان د ملايانو ولې مخالف دے او دا پښتنې پښتانۀ ځکه کوي چې پۀ پښتو معاشره کښې د ملا يو ډېر لوړ مقام دے ولې چې ملا د پېغمبر پۀ منبر …