شباب مومند

دسمبر, 2021

  • 14 دسمبر

    غزل پۀ مومندو کښې – شباب مومند

    دا خبره د یادونې وړ ده چې کله هم د شاعر او د ادیب خبره کېږي نو د مومندو ذکر به لازم ورسره کېږي. ولې چې د مومندو پۀ سیمه لوے لوے ادیبان، شاعران پيدا شوي دي، چې پښتو ادب ته ئې دوام ورکړے دے. او دغه د پښتو ادب …